Lưu trú dài hạn


Chúng tôi cũng cung cấp các mức giá hàng tuần và hàng tháng cho nhà ở dài hạn.

Để biết thêm chi tiết và đặt phòng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại +81 9063725050.

phòng VIP


Chúng tôi cũng có một số phòng VIP cho những dịp đặc biệt.

Để biết thêm chi tiết và đặt phòng, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu dưới đây.

Số khách tối đa: 5
Giường (giường phụ): 5
Kích thước phòng: 2DK (64㎡)